Centrul teritorial Piatra Neamt

Tel 0233/235380 sau 0745203392

Prezentare

Regulament activitate didactica

                

  Academia de Studii    Economice din Bucuresti

Invatamantul la      Distanta

 Detalii

 

SECRETARIAT 

Centrul Teritorial de Invatamant Deschis la Distanta Piatra Neamt

Scurt istoric 

Centrul Teritorial ID Piatra Neamt a fost infiintat in anul 2001 prin Conventia de Functionare Nr. R. 262/ 14.05.2001 incheiata intre ASE Bucuresti si Liceul Teoretic “Calistrat Hogas” Piatra Neamt.

In perioada mai 2001 – septembrie 2004, C.T.I.D. Piatra Neamt si-a desfasurat activitatea la Liceul Teoretic “Calistrat Hogas” din Piatra Neamt.

Incepand cu anul universitar 2004 - 2005, C.T.I.D. Piatra Neamt functioneaza   intr-un sediu nou, situat in str. Gavril Galinescu nr. 11.

Facultati si specializari

    - Facultatea de Management cu specializarea  Management Profil Economic.

 Baza didactico-materiala

-                 13 sali de curs

-                5 laboratoare de informatica

-        1 biblioteca ce contine manuale specifice fiecarei facultati, publicatii din domeniul economic, teste-grila pentru diverse examene, lucrari pentru pregatirea postuniversitara.

Aparatura audio-video si de informatica 

-    60 calculatoare

-     7 imprimante

-     2 copiatoare

-     5 retroproiectoare

-     3 videoproiectoare

-     1 scanner

Reurse umane

-    Cadre didactice de la ASE Bucuresti

-    Cadre didactice din teritoriu

 Conducerea CT – ID Piatra Neamt

  Director de centru

     Prof. univ. dr. Popa Ion

  Directori de studiu

     Prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea – Facultatea de Management

  Director administrativ

     Prof. Maria Lupu